Moduł newsletter w sklepie, jak działa, jak go załączyć w sklepie internetowym

Moduł newsletter w sklepie, jak działa, jak go załączyć w sklepie internetowym

 

Dzięki modułowi newsletter użytkownicy Internetu, czyli klienci mogą zapisywać się do Newslettera naszego sklepu i mogą otrzymywać informacje wysyłane przez właściciela sklepu ( administratora sklepu).

 

 

Aby użytkownicy mogli zapisać się na listę subskrybentów newslettera:

  • W panelu administracyjnym Twojego sklepu kliknij menu „Wygląd i treść” i wybierz pozycję „Wygląd”.
  • Następnie na karcie „Układ” zaznacz moduł „newsletter” w lewej lub prawej kolumnie.

Teraz moduł newslettera będzie widoczny na stronie Twojego sklepu.Od tej chwili osoby odwiedzające stronę Twojego sklepu będą mogły zapisywać się na listę subskrybentów. Możesz też dopisywać nowe adresy e-mail ręcznie.Aby ręcznie dopisać nowy adres e-mail do listy subskrybentów:

  • Z menu „Akcja” wybierz pozycję „Dodaj nowego”.
  • Następnie wpisz nowy adres e-mail w polu „Adres e-mail” na nowo otwartej stronie i kliknij przycisk „Aktualizuj”.

Aby rozsyłać subskrybentom materiały informacyjno-reklamowe:

  • z menu „Marketing i reklama” wybierz pozycję „Newsletter”;
  • odszukaj odpowiednią pozycję na liście dostępnych newsletterów i kliknij przy niej przycisk „Wyślij”.

 

 

Zobacz także:

 

Instrukcja dotycząca Newslettera»

Subskrybenci Newslettera»

 

 

Masz pytania, napisz do nas »