Zmiany w ustawie o prawach konsumenta - ważne informacje dla e-sklepów!

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta – ważne informacje dla e-sklepów!

Początkowo już 13 czerwca 2014 r. miała wejść w życie nowa Ustawa o prawach konsumenta, jednak prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero we wrześniu 2014 roku. Nowe przepisy wywołają niemałą rewolucję w funkcjonowaniu przede wszystkim sklepów internetowych, gdyż obok przygotowania nowego regulaminu sklepu internetowego niezbędne będzie spełnienie dodatkowych obowiązków informacyjnych na stronie samego sklepu.

Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich.

W dużym skrócie przepisy dotyczące ochrony konsumenta kupującego np. w sklepie internetowym mają być co do zasady takie same dla wszystkich klientów UE.

 

Najważniejsze zmiany w ustawie to:

  • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość z konsumentem
  • potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przekazywane konsumentowi – np. poprzez e-mail
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • zmiany w Kodeksie Cywilnym, w tym przede wszystkim wprowadzenie zmian w procedurze reklamacyjnej

 

W podsumowaniu.

 

Dzięki nowej ustawie konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, będzie mógł w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, czyli konsument może wysłać oświadczenie nawet ostatniego dnia terminu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, także koszty dostarczenia towaru do klienta, konsument jednak odsyła towar na swój koszt.

14 dniowy termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– dla umowy, przy której której sprzedawca wydaje rzecz, będąc jednocześnie zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, lecz w sytuacji takiej umowy, która:

obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub jej części,

polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

– dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Sklepy internetowe sprzedające rzeczy ruchome, czyli np. komputery, odzież, itd., dla nich momentem rozpoczynającym bieg terminu na odstąpienie od umowy przez konsumenta będzie moment otrzymania towaru przez klienta.

 

 

Dzięki nowej ustawie konsument ma12 miesięcy na odstąpienie od umowy.

Sprzedawca musi wiedzieć, że w niektórych sytuacjach konsumentowi będzie przysługiwał aż 12 miesięczny termin odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, przedstawiając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ustawa nie reguluje formy takiego oświadczenia, dlatego równie dobrze może być ono złożone pisemnie, poprzez e-mail, telefon.

 

 

Oprogramowanie sklepu sStore – platforma do prowadzenia sklepów internetowych sklepyWWW.pl – od wersji 4.2.1, jest przygotowane do nowych wymagań ustawy.

Właściciel sklepu może samemu także dodać ważne informacje dotyczące realizacji zamówienia, przetwarzania danych osobowych oraz dowolne inne dane, na stronie rejestracji w sklepie, na stronie potwierdzenia zamówienia.

 

 

Zobacz także:

Jak zmienić treść informacji oraz link do regulaminu i polityki prywatności na stronie rejestracji i składania zamówienia w sklepie internetowy »