Nowa ustawa o prawach konsumenta – ważne informacje dla właścicieli sklepów internetowych!

Nowa ustawa o prawach konsumenta – ważne informacje dla właścicieli sklepów internetowych!

Nowa ustawa o prawach konsumenta została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 24 czerwca 2014 roku. Przepisy zaczną obowiązywać za sześć miesięcy, czyli 25 grudnia 2014 roku.

Po wejściu w życie nowej ustawy prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej UE. Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji informuje, że dostosowanie się przedsiębiorców, ich klientów oraz organizacji broniących praw konsumentów do nowych przepisów będzie wymagało czasu. Dlatego wydłużenie vacatio legis, czyli czasu niezbędnego na wejście w życie regulacji, do sześciu miesięcy, pozwoli na lepsze stosowanie przepisów w praktyce.

.

.

Aby zwiększyć świadomość uczestników rynku na temat nowych przepisów, UOKiK planuje przeprowadzić jesienią kampanię informacyjną.

.

.

Najważniejsze zmiany, które będą chronić wszystkich słabszych uczestników rynku, czyli konsumentów, to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

.

.

Konsument, który kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł wybierać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy.

.

.

Nasze oprogramowanie sklepu internetowego w wersji 4.2.3. jest już dostosowane do nowych wymogów ustawy. Także w najbliższym czasie udostępnimy naszym klientom aktualny regulamin e-sklepu, na którym można będzie się wzorować oraz informacje, które będą przydatne a niekiedy niezbędne przy sprzedaży na odległość, np. nowy wzór odstąpienia od umowy.

.

.

Masz pytania, opinie lub sugestie napisz do nas »

.

.