Czy Twój regulamin nie zawiera klauzul niedozwolonych?

Czy Twój regulamin nie zawiera klauzul niedozwolonych?

Klauzule niedozwolone często znajdują się w regulaminach sklepów internetowych. Każdy właściciel sklepu chciałby
jak najlepiej określić w nim prawa i obowiązki kupującego co często nie jest zgodne z prawem i sprzeczne z zasadą równości stron

bądź ewidentnie zmierza do pokrzywdzenia konsumenta jako słabszej strony umowy.
Ponieważ konsument nie ma możliwości indywidualnego negocjowania warunków umowy, konieczne jest zapewnienie mu
szczególnej ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niedozwolone klauzule umowne to takie postanowienia umowy,
które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami
i rażąco naruszają jego interesy. Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się w odniesieniu do momentu,
w którym umowa została zawarta.

Obecnie, że do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XVII Konkurencji i Konsumentów (tylko ten Sąd jest właściwy w sprawach
klauzul niedozwolonych, na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej) wpływa coraz więcej pozwów (jest to ok 1000 egzemplarzy miesięcznie),
które w 99% okazują się skutecznie.
Rejestr klauzul niedozwolonych znajdą Państwo na stornie http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php ,
jednak co miesiąc jest on aktualizowany, ponieważ każdy kto został pozwany, a pozew uznany zostaje zapisany w tym rejestrze.
Jeżeli Sąd uzna powództwo firma, która została pozwana (właściciel sklepu internetowego lub strony WWW)
poniesie znaczne konsekwencje finansowe, a co gorsza będzie dopisana w rejestrze klauzul niedozwolonych
co z pewnością nie będzie pozytywną reklamą.
Konsekwencją uznania pozwu będzie m.in.:

– publikacja regulaminu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która wiąże się z kosztem 70 gr. za każdy znak tj. za każdą literę,

przecinek, kropkę co daje koszt od kiluset do nawet kilkutysięcy złotych, w zależności od wielkości regulaminu i treści naruszającej prawa –

http://www.infor.pl/wskazniki/oplaty/oplaty-za-ogloszenie-w-monitorze-sadowym-i-gospodarczym/910,Oplaty-za-ogloszenia-w-Monitorze-Sadowym-i-Gospodarczym.html )

– koszta związane z postępowaniem sądowym – stała kwota 600zł

– ewentualny koszt dojazdów do Sądu w Warszawie + koszt pełnomocnika (minimum 360zł).

Niestety większość stowarzyszeń i fundacji gdy znajdą w danym regulaminie np. trzy różne postanowienia niezgodne z obowiązującym prawem,

składają trzy osobne pozwy, a nie jeden (niestety mają do tego prawo), a to oznacza, że powyższe koszta należy pomnożyć przez 3,

a to oznacza wydatek powyżej 3000zł!

Prosimy dokładnie sprawdzić swoje regulaminy w sklepach internetowych oraz stronach WWW!

Poprawny regulamin nie narazi Państwa na konsekwencje prawne i finansowe!

Ponieważ coraz więcej Stowarzyszeń, Fundacji na rzecz ochrony konsumentów oraz Prezes UOKiK kwestionuje postanowień regulaminów,
które często okazują się niezgodnie z przepisami prawa, oraz coraz więcej naszych klientów prosiło o pomoc w stworzeniu regulaminu,
podjęliśmy współprace z jednym ze stowarzyszeń działających na rzecz ochrony praw konsumentów, które zgodziło się:
1. przejrzeć wskazany regulamin konkretnego sklepu pod kątem klauzul niedozwolonych
2. stworzyć nowy regulamin, pozbawiony wad prawnych

Zainteresowanych stworzeniem nowego regulaminu zgodnego z prawem, stworzonego przy współpracy ze Stowarzyszeniem

na rzecz konsumentów zapraszamy do złożenia takiego zamówienia »

Zainteresowanych sprawdzeniem swojego regulaminu przez Stowarzyszenie na rzecz konsumentów pod kątem klauzul abuzywnych

(kaluzul niedozwolonych) zapraszamy do złożenia takiego zamówienia »